Uzmanlık Çevirileri
Almanca Türkçe

Almanca Türkçe uzmanlık çevirileri alanında ağırlıklı olarak aşağıdaki konularda uzmanlaştım

Hukuki Uzmanlık Çevirileri

Uzmanlık düzeyinde hukuki çeviriler Almanca Türkçe

 • Mahkeme kararları
 • Adli yardımlaşma talepleri
 • Dava dilekçeleri
 • Bilirkişi raporları
 • Ceza kararnameleri
 • Boşanma kararları
 • İddianameler
 • İfade alınmalar/tutanaklar
 • Vekaletnameler

Fiyat isteyin

Ekonomi alanında uzmanlık çeviriler

Ekonomi alanında üst düzeyde uzmanlık çevirileri Almanca Türkçe

 • Şirket sözleşmeleri
 • Joint Venture-Sözleşmeleri
 • Genel işlem koşulları
 • Taşınmaz alım satım sözleşmeleri
 • Tasfiye sözleşmeleri
 • İthalat-ihraçat, pazarlama, uluslararası ticaret ve finans gibi alanlarında uzmanlık çevirileri
 • Web sitesi çevirileri ve başka…

Fiyat isteyin

Endüstri ve teknik alanlarında uzmanlık çevirileri

Almanca Türkçe dil çiftinde aşağıdaki sektörlerde teknik, sanayi ve fen alanlarında uzmanlık çevirileri sunmaktayım:

 • Makine mühendisliği
 • Otomotiv
 • Hızlı prototipleme
 • Denizcilik/gemicilik
 • Deniz biyolojisi
 • Okyanus bilimi
 • Çevre
 • Yangın koruması
 • Tarım

Fiyat isteyin

Yenilenebilir enerji alanında uzmanlık çevirleri

Almanca Türkçe dil çiftinde yenilenebilir enerji alanında ağırlıklı olarak aşağıdaki konularda uzmanlık çevirileri sunmaktayım

 • Güneş enerjisi
 • Rüzgar enerjisi
 • Toprak ısı sistemleri/li>

Fiyat isteyin

Almanca Türkçe dil çiftinde yaptığımız çevirilerde kalite kontrolü

İster hukuki metinler isterse de ekonomi ve teknik alanlarından içerikler olsun, uzmanlık çevirlerinde kaynak metni ile hedef dil arasındaki bağlantı konusunda uygulanması gereken ilke şu: „olabildiğince yakın, gerektiği kadar uzak!“ Her çeviriden şahsi beklentim onun orijinal gibi (ya da bazen daha iyi) okunması gerekiyor. Demek ki iyi bir çeviri sadece bir metni çevirmekten ibaret değildir, daha çok kaynak metnin çevrilecek olan hedef dile ilgili mesleki bağlama göre adapte etme ya da yerelleştirme (çevirmek ve ilgili hedef kitlesine göre uyarlamak) işlemidir. Almanca-Türkçe dil çifti için Sanayi ve Ticaret Odası’ndan sertifikalı tercüman olarak, bir metnin metne sadık ve hedef dildeki bağlama uygun olacak şekilde ve çeviri gibi okunmaması için nasıl çevrilmesi gerektiğini öğrendim. Kaynak metnini bütün anlam nüanslarıyla hedef dile adapte edebilmek için çeviri yapılacak alanda köklü uzmanlık bilgisine sahip olunmak şarttır. Bunu vurgulamak için günlük işlerimden bir örnek: Almanca bir iddianameyi ya da Almanca bir mahkeme kararını Türk savcı ya hakim olayın esasını hemen anlayacak şekilde çevirmek için özen gösteriyorum. Özellikle hukuki metinlerin ya da kanun maddelerinin çevirisinin söz konusu olması durumunda kaynak ve hedef dilin hukuki sistemlerini birbirleriyle karşılaştırmak çok önemlidir. Örneğin Alman Ceza Kanunu’nda belirtilen bir suç unsurunun Türkçeye çevrilmesi istendiğinde, ilk önce Türk Ceza Kanunu’nda ilgili suç unsuruna denk gelen bir maddenin bulunup bulunmadığını araştırıyorum. Türkçe bir adli yardımlaşma talebinin Almancaya çevrilmesi istendiğinde de aynı yöntemi uyguluyorum. Böyle bir durumda da öncellikli hedefim, ilgili metni Alman bir hakimin ya da memurun püf noktasının ne olduğunu hemen anlayacağı şekilde uzmanca Almancaya aktarılmasıdır. Teknik çevirilerde de kaynak metnin, bir sistemin çalışma şeklinin (örneğin teknik bir tesisin) hedef dilde tüm yönleriyle anlaşılmasını sağlayacak şekilde adapte edilmesine çok önem veriyorum. İyi bir çeviri için uzmanlık bilgisine sahip olmak ve kaynak metnini tüm anlam nüanslarıyla anlamak şarttır. 

Yeterince uzmanlık bilgisine sahip olmadığım ya da bu bilgiyi en kısa zamanda edinemeceğim alanlardan olan çevirileri esas olarak çevirmem. Böyle durumlar için uzman meslektaşlardan oluşan bir ortaklar ağı ile işbirliği yapıyorum. Bunun yanısıra her çeviri müşteriye teslim edilmeden önce bir iç denetimden geçirilir (dört göz prensibi). Böyle çevirinin akıcı şekilde orijinal gibi okunması sağlanacak. Çeviri taleplerimde DİN EN 15038 standardı benim için yön vericidir. Almanca-Türkçe çevirmeni olarak üyesi olduğum Federal Çevirmenler Birliği’nin (BDÜ) etik ve mesleki ahlak kuralları benim için bağlayıcıdır.

Fiyatlandırma:

Metnin uzunluğu ve zorluk derecesi fiyatı etkilediğinden dolayı, ücret her projeye göre değişebilir. Kaynak metnini gözden geçirdikten sonra size seve seve ücretsiz bir teklif sunacağım. Size ihtiyaçlarınıza uyarlanmış ve adil bir teklif sunacağım. Çevrilecek metinleri yaygın olan her türlü formatta E-Posta olarak gönderebilirsiniz. Ya da telefondan bana ulaşın, size seve seve yardım edeceğim.

Buradan direkt fiyat isteminde bulunabilirsiniz

+49 (0)521 / 93 83 12 14