„Tercümana verilen en güzel övgü: iki devlet başkanının birbirleriyle doğrudan doğruya iletişimde olduklarını düşünüyor olmasıydı.’’ (Annelie Lehnhardt, Dışişleri Bakanlığının tercüme hizmetlerinden sorumlu yönetici)

Karışık durumlarda da- çeviri yaparken başarılı bir iletişimi sağlamak ve sözlü ya da yazılı sözü anlama tam uygun şekilde aktarmak başlıca hedefimdir.

Sunduğum sözlü tercüme hizmetlerimde aşağıdaki alanlarda uzmanlaştım:

 • Mahkemeler, polis ve başka makamlar için Almanca tercüman
 • Ekonomi ve endüstri için Almanca tercüman
 • Sağlık kurumları için Almanca tercüman
 • Almanca simültane ve konferans çevirmeni

Fiyat isteyin

Mahkemeler, polis ve başka makamlar için Almanca-Türkçe tercüman

Almanca-Türkçe-Almanca Yeminli Tercüman olarak mahkeme ve polis alanlarında görev yapan bir tercümanın çalıştığı, aşağıdakileri de kapsadığı geniş kapsamlı görev yelpazesini yerine getiriyorum:

 • Mahkeme duruşmalarında çevirmenlik
 • Polis sorgularında çevirmenlik
 • Noterlik işlemlerinde çevirmenlik
 • Alman Ceza Kanunu’nun 101. Maddesinde belirtilen önlemler kapsamında çevirmenlik
 • Ceza evlerinde yapılan görüşler/ziyaretler kapsamında çevirmenlik
 • Tutukluluk incelemesi duruşmalarında ve savcı ya da hakimin önünde yapılan ifade alınmalarında çevirmenlik.
 • Ceza evinde ya da avukatlık bürosunda avukat ile müvekkil arasında yapılan müvekkil görüşmelerinde çevirmenlik
 • Ehliyet yeterliliğinin incelenmesi sırasında yapılan tıbbi ve psikolojik muayene (MPU) kapsamında çevirmenlik

„„Bir mahkeme tercümanının yeterliliğine beraat ve mahkumiyet bağlı olabilir“ (Andre Lindemann, Federal Çevirmenler Birliği’nin Başkanı)

Resmi daire ve mahkeme çevirmenliği yüksek düzeyde kişisel, mesleki ve kültürlerarası ve sosyal yeterlilik gerektirir. Polis makamları için çalışan tercümanlar tamamen güvenilir, sır saklayan ve tarafsız olmalıdır. Bir hayır kuruluşunda maneviyat rehberi olarak bulunduğum gönüllü faaliyet sayesinde bu erdemler hayatıma yön veren ilkeler arasında yer alır.

Çeşitli ceza, medeni hukuk ve aile davalarında fiilin tekliği/çokluğu, ayni haklar, mal ortaklığı rejimi gibi kavramlarla karşılaşılır. Tercüman böyle kavramları anlayacak ve anlama uygun şekilde Türkçeye ya Almancaya aktarabilecek durumda olmalıdır. FOKUS dil okulunda gördüğüm ekonomi ve hukuk ağırlıklı çevirmenlik eğitimi, Bielefeld Üniversitesinin Hukuk Fakültesinde Türk hukuku konusunda katılığım kurslar ve yıllar boyunca saysız çeşitli ceza ve medeni hukuk davalarında, soruşturmalar ve aile davalarında kazandığım deneyim aracılığıyla bu uzmanlık bilgisini edindim ve onu sürekli derinleştirmek üzere çaba sarf etmeye devam ediyorum. Tercüme süreci esnasında yanlış anlamalar olmaması için ayrıca üst düzeyde kültürlerarası yetkinlik de gereklidir. Uluslararası yetkinlik, gördüğüm çevirmelik eğitimin bir ağırlık noktasını oluşturmuştur. Bunun yanısıra Türkçe’ye, kültüre ve insanlara duyduğum sevgi, bu önemli unsuru işlerime de yansıtmama yardımcı oluyor.

Almanca-Türkçe-Almanca sözlü tercüme hizmetlerimde, duruma ve ihtiyaca göre aşağıdaki teknikleri uygulamaktayım:

 • Konsekütif (ardıl) tercüme
 • Simültane (anında) tercüme
 • Fısıltı tercüme

Almanca Türkçe Yeminli Tercüman olarak mahkemelerden çoğu kez bilinçli olarak simültane tercümanı olarak çağırılıyorum. Özellikle büyük davalarda (örneğin organize suç alanında ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda) bu tercüme tekniği kendini zaman ve neticede masraf tasarruflu olarak gösterdi.

Böyle davalarda epey zamandan beri özel bir tur rehberi sistemiden yararlanıyorum. Bu sistem bir aktarıcıdan ve ihtiyaç duyulduğu kadar alıcıdan oluşmaktadır. Böylece bir tercümana ihtiyacı olan dava süjeleri konuşulanları simültane (anında) takip edebilir. Bu yöntemin avantajları ortadadır. Yapılan simültane çeviri sayesinde birden fazla muhakeme süjesinin bir tercümana ihtiyaç duysa da, herhangi bir gecikme söz konusu olmuyor. Duruşma akışı engellenmiyor ve gürültü seviyesi hissedilir şekilde azalır. Başkanı olduğunuz ağır ceza mahkemesinde birden fazla muhakeme süjesinin bir Almanca-Türkçe-Almanca tercümana ihtiyaç duyacağı duruşmalar olursa, sizin için görev yapmaktan sevinç duyacağım. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bana her zaman danışabilirsiniz.


Fiyat isteyin

Ekonomi ve sanayi için Almanca Türkçe tercüman

 • İş/proje görüşmeleri
 • İşletme gezileri
 • Delegasyonlarla görüşmeler
 • Uzmanlık görüşmeleri
 • Fuar çevirmenliği ve başka alanlar için sözlü tercüme hizmetleri
Hukuk, ekonomi, dış ticaret, teknik ve siyaset alanlarında köklü bilgi sahibi olan kültürlerarası tercüman olarak iş ve sözleşme görüşmelerinizde kültürlerarası köprü olarak sizi desteklemekten sevinç duyuyorum.

Eşlik eden/refakatçi tercüman: Almanya’dan iş ortaklarınızı mı bekliyorsunuz ya da Almanya’ya seyahat etmeyi mi planlıyorsunuz? Eşlik eden tercüman olarak seve seve yanınızdayım. İster hava limanında misafirleriniz ağırlamak ya da işletme gezileri, proje görüşmeleri, sözleşme görüşmeleri veya iş yemekleri olsun - Almanya konusunda işinizle bağlantılı etkinlikleriniz için geniş kapsamlı hizmet yelpazemle yanınızdayım.

Almanya’da potansiyel ticari ilişkilerin hazırlanması, projeler ve şirket kurma girişimleri konusunda çevirmenlik desteği

Sanayi ve Ticaret Odası’ndan sertifikalı mütercim ve tercüman olarak her iki ülkenin dış ticaretiyle ilgil köklü bilgiye sahibim. Bundan başka ülkelerarası ticari ilişkilerde özellikle sosyal ve kültürlerarası yetkinlik başarının başrolünü oluşturmaktadır. Yani kez yapılması gereken şey iki kültür arasında köprü kurmaktır. Dil bu bağlamda sizin ile Almanya’daki potansiyel iş ortaklarınız arasındaki güven oluşumu konusunda önemli bir etken oluşturmaktadır. İster mail ya da telefon ya video konferans aracılığıyla olsun, esnek, hızlı ve angajmanla çeşitli sektörlerden gelen işletmeleri (özellikle enerji sektöründen gelen işletmeleri) Almanya ile bağlantılı olarak potansiyel ticari ilişkilerin hazırlanması, projeler ve ithalat ve ihracat işlemlerinin organize edilmesi konusunda başarılı bir şekilde desteklemekteyim. İster onaylı çeviriler ya da resmi daireler ve konsolosluklarla görüşmeler ya da firma kuruluşlarında doğuyu batıya bağlayan köprü olarak deneyimle seve seve yanınızdayım.

Benimle seve seve iletişime geçin. Size yardım etmekten mutluluk duyuyorum. Size seve seve ihtiyaçlarınıza uyarlanmış ücretsiz ve adil bir fiyat teklifini sunacağım.
Fiyat isteyin

Almanca-Türkçe için sağlık kurumları çevirmenlik için sözlü tercüme hizmetleri

 • Anamnez görüşmelerinde tercümanlık
 • Ameliyat öncesi görüşmelerde tercüme hizmetleri
 • Bilirkişi muayenelerinde, psikolojik görüşmelerde ve travma seansları sırasında sözlü tercüme.
Bu özel çalışma alanı tıbbi kavramlarla ilgili olarak profesyonel bir know-how gerektirir - çünkü sonuçta hastanın sağlığı söz konusu. Bundan başka üst düzeyde empati kurma yetkinliğine ve kültürel duygudaşlığa da ihtiyaç duyulmaktadır. Dili bilen akrabaların ya da hastanede çalışan temizlik personelinin kısaca tercüman görevine bürünmesi çok nadir durumlarda istenen sonuçlara ulaşılmasına katkıda bulundu. Böyle durumlarda hukuki etkenler de bir rol oynar. Serbest tercüman olarak çalıştığım SAVD Videodolmetschen GmbH şirketi için yaptığım iş kapsamında hemen hemen her gün yukarıda belirtilen durumlarla karşılaşıyorum. Bunun yanısıra Almanca-Türkçe tercüman olarak Bielefeld çevresindeki hastanelerde ve psikoloji kliniklerinde çalıştığım sayısız tercüme durumları bu alındaki mesleki yetkinliğimi genişletmeme yardımcı oldu. Sizin için de görev yapmaktan sevinç duyacağım.
Fiyat isteyin

Video Konferans Yöntemiyle Çevirmenlik

Sözlü tercüme hizmetlerimizi kolayca video konferans yöntemiyle de sunmaktayız. Bu yöntem örneğin iş görüşmeleri, yönetim veya ortaklar kurulu toplantıları, hissedarlar toplantıları ve başka durumlar için uygundur ve beraberinde aşağıdaki avantajları getirmektedir:

 • Doğrudan irtibat yok. Bu, içinde bulunduğumuz korona pandemesi nedeniyle gittikçe daha önemli bir kriter haline geldi.
 • Seyahat masrafları yok. Bu sizin için hem daha az masraf anlamına geliyor hem de çevremize bir iyilik yapmış olup karbondioksit salınımının azalmasına katkıda bulunabilirsiniz.
 • Kolayca gerçekleştirilebilir

Bir video konferans için aşağıdaki uygulamalar kullanılabilir:

 • Zoom
 • GoToMeeting
 • Skype
 • FaceTime

Hiçbir şeyle ilgilenmenize gerek yok. Arzu ederseniz size mail, mesaj ya da WhatsApp aracılığıyla bir link göndereceğiz. Bu link üzerinden her aygıttan örneğin akılı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ya da bilgisayardan konferansa katılabilirsiniz.

Konferans Çevirmenliği / Simültane Çevirmenliği

Kabinde simültane çevirmenliği özel bir know-how’un ve sürekli bir ‘antreman’ın yanı sıra özellikle de güçlü bir ekip gerektirir. Kabinde tercümanlık yapan simültane tercümanları genelde ikili hatta üçlü ekip olarak çalışmaktadırlar. Yıllardır bir güven ortamında birlikte çalıştığım iki üst düzeyde çalışan deneyimli meslektaşımla konferans çevirmenliği alanında şirket (SIMULTEAM®) kurmaya karar verdik. Almanca-Türkçe-Almanca dili çifti için konferans ve simültane çevirmenliği konusunda sunduğumuz hizmetlerimize ilişkin daha fazla bilgi için www.simulteam.eu web sitimizi ziyaret edebilirsiniz. .

Tercüman mı arıyorsunuz? Arayın!

+49 (0)521 / 93 83 12 14