Onaylı e-imzalı çeviriler
Almanca Türkçe


Almanca Türkçe nitelikli elektronik imza ile oluşturulan, hukuken bağlayıcı e-imzalı çeviriler.


Çevre dostu, zaman ve masraf tasarruflu ve Korona ve sosyal mesafenin söz konusu olduğu zamanlarda ayrıca sağlıklıdır - NİTELİKLİ ELEKTRONİK İMZA

Nitelikli elektronik bir imza ile oluşturulan bir belge, evrak ya da sonuçta çeviri hukuken bağlıyıcı olarak yazılı şekline yerine geçer. Nitelikli elektronik bir imza ile oluşturulan bir e-dokümanı basit bir şekilde kolayca mail yoluyla alıcıya örneğin mahkemeye, sigortaya, sağlık sigortasına, nüfus dairesine ya da başka bir makama gönderilebilir. Elektronik bir sertifika yoluyla her türlü çevirleri dijital olarak onaylayıp ve hukuken bağlayıcı olacak şekilde imzalayabilirim.

İşlem nasıl oluyor?

İlk etapta elektronik olarak, örneğin mail ya da WhatsApp ya da Messenger yoluyla çevrilecek belgenin iyi çözünürlükteki (içeriğin tamamı okunaklı olmalıdır ve arka fonda başka şeyler olmamalıdır) bir fotoğrafı göndermelisiniz. Çeviriyi bitirdikten sonra onaylı çeviriyi benden nitelikli elektronik bir imza ile oluşturulan, e-imzalı bir PDF dokümanı (sadece taranmış bir pdf belgesi ile karıştırılmamalıdır) olarak geri alacaksınız. Bu dokümanı mail olarak ilgiliye gönderebilirsiniz ya da sayfaları yazdırıp, tel zımba ile tutturarak, doğrudan ilgili makam ibraz edebilirsiniz. Bazı durumlarda orijinal belgeyi (çeviri değil) fiziksel olarak ilgili makama ibraz etmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Bunun yanısıra makamların ve mahkemelerin de kullandığı elektronik bir posta hesabına sahibim. İsteğiniz üzerine böylece doğrudan ve vakit gecikmeksizin güvenilir yolla ilgili makama gönderebilirim.

Nitelikli elektronik bir imza ile oluşturulan e-imzalı belge olarak onaylı çeviriler konusunda sorularınız var mı? Size seve seve yardımcı olurum.